Podatność CVE-2012-0232


Publikacja: 2012-03-15

Opis:
Directory traversal vulnerability in rifsrvd.exe in the Remote Interface Service in GE Intelligent Platforms Proficy Real-Time Information Portal 2.6, 3.0, 3.0 SP1, and 3.5 allows remote attackers to modify the configuration via crafted strings.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
GE Proficy Real Remote Code Execution Vulnerability
Luigi Auriemma
22.08.2012

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
GE -> Intelligent platforms proficy real-time information porta 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-032-03.pdf
http://support.ge-ip.com/support/index?page=kbchannel&id=S:KB14768

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top