Podatność CVE-2012-0304


Publikacja: 2012-06-22

Opis:
Symantec LiveUpdate Administrator before 2.3.1 uses weak permissions (Everyone: Full Control) for the installation directory, which allows local users to gain privileges via a Trojan horse file.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Symantec -> Liveupdate administrator 

 Referencje:
http://www.symantec.com/security_response/securityupdates/detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=2012&suid=20120615_00
http://www.securityfocus.com/bid/53903
http://www.nessus.org/plugins/index.php?view=single&id=59193

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top