Podatność CVE-2012-0389


Publikacja: 2012-01-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in ForgottenPassword.aspx in MailEnable Professional, Enterprise, and Premium 4.26 and earlier, 5.x before 5.53, and 6.x before 6.03 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Username parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
MailEnable Webmail Cross Site Scripting
Henri Salo
14.01.2012

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mailenable -> Mailenable 

 Referencje:
http://www.mailenable.com/kb/Content/Article.asp?ID=me020567
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72380
http://www.securitytracker.com/id?1026519
http://www.securityfocus.com/bid/51401
http://www.nerv.fi/CVE-2012-0389.txt
http://secunia.com/advisories/47562
http://secunia.com/advisories/47518
http://osvdb.org/78242
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-01/0090.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top