Podatność CVE-2012-0404


Publikacja: 2012-03-14   Modyfikacja: 2012-03-15

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in EMC Documentum eRoom before 7.4.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
EMC -> Documentum eroom 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-03/0057.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top