Podatność CVE-2012-0409


Publikacja: 2012-06-01   Modyfikacja: 2012-06-02

Opis:
Multiple buffer overflows in EMC AutoStart 5.3.x and 5.4.x before 5.4.3 allow remote attackers to cause a denial of service (agent crash) or possibly execute arbitrary code via crafted packets.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
EMC AutoStart Multiple Buffer Overflows
ippingPoint\...
25.05.2012
High
EMC AutoStart Parsing Remote Code Execution Vulnerability
gwslabs.com
18.08.2012
High
EMC AutoStart ftAgent Remote Code Execution
gwslabs
23.08.2012

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
EMC -> Autostart 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/522835

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top