Podatność CVE-2012-0771


Publikacja: 2018-02-19

Opis:
Adobe Shockwave Player before 11.6.4.634 allows attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2012-0759.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Shockwave player 

 Referencje:
https://fortiguard.com/encyclopedia/ips/31101/adobe-shockwave-player-multiple-memory-corruption
https://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb12-02.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top