Podatność CVE-2012-0823


Publikacja: 2012-02-23   Modyfikacja: 2012-02-24

Opis:
VP8 Codec SDK (libvpx) before 1.0.0 "Duclair" allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via (1) unspecified "corrupt input" or (2) by "starting decoding from a P-frame," which triggers an out-of-bounds read, related to "the clamping of motion vectors in SPLITMV blocks".

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
John koleszar -> Libvpx 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/01/30/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/01/28/4
http://code.google.com/p/webm/source/browse/CHANGELOG?repo=libvpx
http://blog.webmproject.org/2012/01/vp8-codec-sdk-duclair-released.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top