Podatność CVE-2012-0935


Publikacja: 2012-01-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in Default.aspx in Aryadad CMS allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the PageID parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ARYADAD Multiple Vulnerabilities
Red Security TEA...
22.01.2012

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aryadad -> Aryadad cms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72639
http://www.securityfocus.com/bid/51627
http://www.exploit-db.com/exploits/18405

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top