Podatność CVE-2012-0946


Publikacja: 2012-04-22

Opis:
The NVIDIA UNIX driver before 295.40 allows local users to access arbitrary memory locations by leveraging GPU device-node read/write privileges.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nvidia -> Unix driver 

 Referencje:
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3109
http://secunia.com/advisories/48650
http://www.ubuntu.com/usn/usn-1420-1/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/74822

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top