Podatność CVE-2012-0948


Publikacja: 2012-06-07

Opis:
DistUpgrade/DistUpgradeMain.py in Update Manager, as used by Ubuntu 12.04 LTS, 11.10, and 11.04, uses weak permissions for (1) apt-clone_system_state.tar.gz and (2) system_state.tar.gz, which allows local users to obtain repository credentials.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Gnome -> Update-manager-core 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/75727
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1443-1
http://www.securityfocus.com/bid/53604
http://secunia.com/advisories/49230
http://osvdb.org/82019
http://launchpadlibrarian.net/105380733/update-manager_1%3A0.156.14.3_1%3A0.156.14.4.diff.gz

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top