Podatność CVE-2012-0955


Publikacja: 2020-12-02

Opis:
software-properties was vulnerable to a person-in-the-middle attack due to incorrect TLS certificate validation in softwareproperties/ppa.py. software-properties didn't check TLS certificates under python2 and only checked certificates under python3 if a valid certificate bundle was provided. Fixed in software-properties version 0.92.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Canonical -> Software-properties 

 Referencje:
https://code.launchpad.net/~cyphermox/software-properties/lp1036839/+merge/119753
https://launchpad.net/bugs/1036839

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top