Podatność CVE-2012-0960


Publikacja: 2012-11-24

Opis:
Unity integration extension (unity-firefox-extension) before 2.4.1 for Firefox does not properly handle callbacks, which allows remote attackers to cause a denial of service (Firefox crash) and possibly execute arbitrary code via a crafted request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ps project management team -> Unity-firefox-extension 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/unity-firefox-extension/%2Bbug/1076350
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/80319
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1639-1
http://www.securityfocus.com/bid/56650

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top