Podatność CVE-2012-1080


Publikacja: 2012-02-14   Modyfikacja: 2012-02-15

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Euro Calculator (skt_eurocalc) extension 0.0.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Typo3 -> Skt eurocalc 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/51848
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2012-001/
http://osvdb.org/78794

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top