Podatność CVE-2012-1085


Publikacja: 2012-02-14   Modyfikacja: 2012-02-15

Opis:
Unspecified vulnerability in the BE User Switch (beuserswitch) extension 0.0.1 for TYPO3 allows remote attackers to obtain sensitive information via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Typo3 -> Beuserswitch 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72973
http://www.securityfocus.com/bid/51852
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2012-001/
http://osvdb.org/78799

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top