Podatność CVE-2012-1180


Publikacja: 2012-04-17   Modyfikacja: 2012-04-18

Opis:
Use-after-free vulnerability in nginx before 1.0.14 and 1.1.x before 1.1.17 allows remote HTTP servers to obtain sensitive information from process memory via a crafted backend response, in conjunction with a client request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Nginx -> Nginx 
Igor sysoev -> Nginx 

 Referencje:
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-April/077966.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-March/076646.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2012-March/076671.html
http://nginx.org/download/patch.2012.memory.txt
http://nginx.org/en/security_advisories.html
http://seclists.org/bugtraq/2012/Mar/65
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201203-22.xml
http://trac.nginx.org/nginx/changeset/4530/nginx
http://trac.nginx.org/nginx/changeset/4531/nginx
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2434
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2012:043
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/03/15/5
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/03/15/9
http://www.securityfocus.com/bid/52578
http://www.securitytracker.com/id?1026827
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=803856
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/74191
https://hermes.opensuse.org/messages/14173096

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top