Podatność CVE-2012-1250


Publikacja: 2012-06-04

Opis:
Logitec LAN-W300N/R routers with firmware before 2.27 do not properly restrict login access, which allows remote attackers to obtain administrative privileges and modify settings via vectors related to PPPoE authentication.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Logitec -> Lan-w300n/r firmware 
Logitec -> Lan-w300n/rs firmware 
Logitec -> Lan-w300n/ru2 firmware 2.17 

 Referencje:
http://www.logitec.co.jp/info/2012/0516.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2012-000051
http://jvn.jp/en/jp/JVN85934986/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top