Podatność CVE-2012-1288


Publikacja: 2012-02-23   Modyfikacja: 2012-02-25

Opis:
The UTC Fire & Security GE-MC100-NTP/GPS-ZB Master Clock device uses hardcoded credentials for an administrative account, which makes it easier for remote attackers to obtain access via an HTTP session.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
UTC -> Utc fire & security ge-mc100-ntp/gps-zb master clock device 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/707254

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top