Podatność CVE-2012-1350


Publikacja: 2012-08-06

Opis:
Cisco IOS 12.3 and 12.4 on Aironet access points allows remote attackers to cause a denial of service (radio-interface input-queue hang) via IAPP 0x3281 packets, aka Bug ID CSCtc12426.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Aironet 1260 
Cisco -> Aironet bridge 350 
Cisco -> Aironet 1040 
Cisco -> Aironet ap1400 
Cisco -> Aironet 600 office extend 
Cisco -> Aironet ap350 
Cisco -> IOS 
Cisco -> Aironet ap340 
Cisco -> Aironet ap1130ag 
Cisco -> Aironet ap1100 
Cisco -> Aironet ap1230ag 
Cisco -> Aironet ap1200 
Cisco -> Aironet ap1300 
Cisco -> Aironet ap1240ag 
Cisco -> Aironet ap1240 
Cisco -> Aironet ap1131 
Cisco -> Aironet 3600 
Cisco -> Aironet 3500 
Cisco -> Aironet 1140 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/ios/release/notes/12_3_8_JED1rn.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top