Podatność CVE-2012-1475


Publikacja: 2012-03-13   Modyfikacja: 2012-03-14

Opis:
Unspecified vulnerability in the YagattaTalk Messenger (com.iskoot.yagatta.yagattatalk) application 1.00.01.08 for Android has unknown impact and attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Yagattatalk messenger 

 Referencje:
http://www4.comp.polyu.edu.hk/~appsec/bugs/CVE-2012-1475-vulnerability-in-YagattaTalkMessenger.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top