Podatność CVE-2012-1802


Publikacja: 2012-04-18

Opis:
Buffer overflow in the embedded web server on the Siemens Scalance X Industrial Ethernet switch X414-3E before 3.7.1, X308-2M before 3.7.2, X-300EEC before 3.7.2, XR-300 before 3.7.2, and X-300 before 3.7.2 allows remote attackers to cause a denial of service (device reboot) or possibly execute arbitrary code via a malformed URL.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Siemens -> Scalance x-300 firmware 
Siemens -> Scalance x-300eec firmware 
Siemens -> Scalance x308-2m firmware 
Siemens -> Scalance x414-3e firmware 
Siemens -> Scalance xr-300 firmware 
Siemens -> Scalance x-300 
Siemens -> Scalance x-300eec 
Siemens -> Scalance x308-2m 
Siemens -> Scalance x414-3e 
Siemens -> Scalance xr-300 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-102-04.pdf
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-130874.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top