Podatność CVE-2012-1882


Publikacja: 2012-06-12   Modyfikacja: 2012-06-13

Opis:
Microsoft Internet Explorer 6 through 9 does not block cross-domain scrolling events, which allows remote attackers to read content from a different (1) domain or (2) zone via a crafted web site, aka "Scrolling Events Information Disclosure Vulnerability."

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> IE 

 Referencje:
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-037
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15367

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top