Podatność CVE-2012-1891


Publikacja: 2012-07-10   Modyfikacja: 2012-07-11

Opis:
Heap-based buffer overflow in Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 and SP2 and Windows Data Access Components (WDAC) 6.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted XML data that triggers access to an uninitialized object in memory, aka "ADO Cachesize Heap Overflow RCE Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Microsoft Internet Explorer MSADO CacheSize Remote Code Execution
Anonymous
23.08.2012

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Data access components 
Microsoft -> Windows data access components 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA12-192A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-045
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A14783

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top