Podatność CVE-2012-2025


Publikacja: 2012-05-09

Opis:
Adobe Illustrator before CS6 allows attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2012-0780, CVE-2012-2023, CVE-2012-2024, and CVE-2012-2026.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Illustrator 
Adobe -> Illustrator cs5.5 

 Referencje:
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb12-10.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/75448
http://www.securityfocus.com/bid/53422
http://osvdb.org/81757

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top