Podatność CVE-2012-2172


Publikacja: 2012-06-22

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SoftwareRegistration.do in the Storage Manager Profiler in IBM System Storage DS Storage Manager before 10.83.xx.18 on DS Series devices allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the updateRegn parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
IBM System Storage DS Storage Manager Profiler Multiple Vulnerabilities
Gjoko 'Liqu...
21.06.2012

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> System storage ds5020 disk controller 
IBM -> Ds storage manager host software 
IBM -> System storage ds5100 storage controller 
IBM -> Ds4100 
IBM -> System storage ds5300 storage controller 
IBM -> Ds4200 
IBM -> Ds4300 
IBM -> Ds4400 
IBM -> Ds4500 
IBM -> Ds4700 
IBM -> Ds4800 
IBM -> System storage dcs3700 storage subsystem 
IBM -> System storage ds3200 
IBM -> System storage ds3300 
IBM -> System storage ds3400 
IBM -> System storage ds3512 
IBM -> System storage ds3524 
IBM -> System storage ds3950 express 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/75239
http://www.zeroscience.mk/codes/ibmssdssmp_sqlixss.txt
http://www.ibm.com/connections/blogs/PSIRT/entry/secbulletin_stg-storage_cve-2012-2171_cve-2012-2172

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top