Podatność CVE-2012-2305


Publikacja: 2012-07-25   Modyfikacja: 2012-07-26

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Node Gallery module for Drupal 6.x-3.1 and earlier allows remote attackers to hijack the authentication of certain users for requests that create node galleries.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Justin ellison -> Node gallery 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/05/03/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/05/03/1
http://drupal.org/node/1557852

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top