Podatność CVE-2012-2516


Publikacja: 2012-07-04   Modyfikacja: 2012-07-05

Opis:
An ActiveX control in KeyHelp.ocx in KeyWorks KeyHelp Module (aka the HTML Help component), as used in GE Intelligent Platforms Proficy Historian 3.1, 3.5, 4.0, and 4.5; Proficy HMI/SCADA iFIX 5.0 and 5.1; Proficy Pulse 1.0; Proficy Batch Execution 5.6; SI7 I/O Driver 7.20 through 7.42; and other products, allows remote attackers to execute arbitrary commands via crafted input, related to a "command injection vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
KeyHelp ActiveX LaunchTriPane Remote Code Execution
rgod
11.10.2012

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GE -> Intelligent platforms proficy batch execution 
GE -> Intelligent platforms proficy historian 
GE -> Intelligent platforms proficy hmi/scada ifix 
GE -> Intelligent platforms proficy pulse 
GE -> Intelligent platforms si7 i/o driver 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-131-02.pdf
http://support.ge-ip.com/support/resources/sites/GE_FANUC_SUPPORT/content/live/KB/14000/KB14863/en_US/GEIP12-04%20Security%20Advisory%20-%20Proficy%20HTML%20Help.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top