Podatność CVE-2012-2531


Publikacja: 2012-11-13   Modyfikacja: 2012-11-14

Opis:
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5 uses weak permissions for the Operational log, which allows local users to discover credentials by reading this file, aka "Password Disclosure Vulnerability."

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> IIS 
Microsoft -> Internet information server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/56439
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-073
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15959

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top