Podatność CVE-2012-2532


Publikacja: 2012-11-13   Modyfikacja: 2012-11-14

Opis:
Microsoft FTP Service 7.0 and 7.5 for Internet Information Services (IIS) processes unspecified commands before TLS is enabled for a session, which allows remote attackers to obtain sensitive information by reading the replies to these commands, aka "FTP Command Injection Vulnerability."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Ftp service 
Microsoft -> Internet information server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/56440
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-073
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15786

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top