Podatność CVE-2012-2587


Publikacja: 2012-08-12   Modyfikacja: 2012-08-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in AfterLogic MailSuite Pro 6.3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via an e-mail message body with a crafted SRC attribute of (1) an IFRAME element or (2) a SCRIPT element.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
AfterLogic Mailsuite Pro (VMware Appliance) 6.3 stored XSS
loneferret of Of...
08.08.2012

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Afterlogic -> Mailsuite pro 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/20352/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top