Podatność CVE-2012-2649


Publikacja: 2012-08-08

Opis:
The Sleipnir Mobile application 2.2.0 and earlier and Sleipnir Mobile Black Edition application 2.2.0 and earlier for Android allow remote attackers to execute arbitrary Java methods, and obtain sensitive information or execute arbitrary commands, via a crafted web site.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fenrir-inc -> Sleipnir mobile 

 Referencje:
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fenrir.android.sleipnir_black
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fenrir.android.sleipnir
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2012-000075
http://jvn.jp/en/jp/JVN99730704/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top