Podatność CVE-2012-2821


Publikacja: 2012-06-27

Opis:
The autofill implementation in Google Chrome before 20.0.1132.43 does not properly display text, which has unspecified impact and remote attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Google -> Chrome 
Google -> Chrome2000 
Google -> Chrom2000e 

 Referencje:
http://googlechromereleases.blogspot.com/2012/06/stable-channel-update_26.html
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=122925

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top