Podatność CVE-2012-2949


Publikacja: 2012-05-29

Opis:
The ZTE sync_agent program for Android 2.3.4 on the Score M device uses a hardcoded ztex1609523 password to control access to commands, which allows remote attackers to gain privileges via a crafted application.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ZTE -> Score m 

 Referencje:
http://www.reuters.com/article/2012/05/18/us-zte-phone-idUSBRE84H08J20120518
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2404639,00.asp
http://blog.mylookout.com/blog/2012/05/21/zte-security-vulnerability

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top