Podatność CVE-2012-3039


Publikacja: 2013-08-09   Modyfikacja: 2013-08-10

Opis:
Moxa OnCell Gateway G3111, G3151, G3211, and G3251 devices with firmware before 1.4 do not use a sufficient source of entropy for SSH and SSL keys, which makes it easier for remote attackers to obtain access by leveraging knowledge of a key from a product installation elsewhere.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
MOXA -> Oncell gateway g3211 
MOXA -> Oncell gateway firmware 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-13-217-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top