Podatność CVE-2012-3040


Publikacja: 2012-10-10

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web server on Siemens SIMATIC S7-1200 PLCs 2.x through 3.0.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URI.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Simatic s7-1200 plc 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-283-01.pdf
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-279823.pdf

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top