Podatność CVE-2012-3047


Publikacja: 2013-12-10

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web-wizard setup page on Cisco Scientific Atlanta D20 and D30 cable modems allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Scientific atlanta dpq/epq2160 
Cisco -> Scientific atlanta dpx213 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc2100 
Cisco -> Scientific atlanta dpq2202 
Cisco -> Scientific atlanta dpx2213 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc2202 
Cisco -> Scientific atlanta dpq2425 
Cisco -> Scientific atlanta epc2420 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc2203 
Cisco -> Scientific atlanta dpq3212 
Cisco -> Scientific atlanta epc3825 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc2325 
Cisco -> Scientific atlanta dpq3925 
Cisco -> Scientific atlanta epc3925 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc2425 
Cisco -> Scientific atlanta dpr362 
Cisco -> Scientific atlanta wag310g 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc2434 
Cisco -> Scientific atlanta dpw700 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc2505 
Cisco -> Scientific atlanta dpw730 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc3010 
Cisco -> Scientific atlanta dpw939 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc3212 
Cisco -> Scientific atlanta dpw941 
Cisco -> Scientific atlanta dpc/epc 3208 
Cisco -> Scientific atlanta dpx/epx2100 
Cisco -> Scientific atlanta dpc2420 
Cisco -> Scientific atlanta dpx/epx2203 
Cisco -> Scientific atlanta dpc3000/epc3000 
Cisco -> Scientific atlanta dpx/epx2203c 
Cisco -> Scientific atlanta dpc3008/epc3008 
Cisco -> Scientific atlanta dpx100/120 
Cisco -> Scientific atlanta dpc3825 
Cisco -> Scientific atlanta dpx110 
Cisco -> Scientific atlanta dpc3925 
Cisco -> Scientific atlanta dpx130 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=26036

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top