Podatność CVE-2012-3128


Publikacja: 2012-07-17   Modyfikacja: 2012-07-18

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle SPARC T-Series Servers running System Firmware 8.2.0 and 8.1.4.e or earlier allows local users to affect confidentiality, integrity, and availability via unknown vectors related to Integrated Lights Out Manager.

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.7/10
6.4/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Netra sparc t3-1 
Oracle -> Netra sparc t3-1b 
Oracle -> Netra sparc t4-1 
Oracle -> Netra sparc t4-1b 
Oracle -> Netra sparc t4-2 
Oracle -> Sparc t3-1 
Oracle -> Sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-2 
Oracle -> Sparc t3-4 
Oracle -> Sparc t4-1 
Oracle -> Sparc t4-1b 
Oracle -> Sparc t4-2 
Oracle -> Sparc t4-4 
Oracle -> Sparc t-series server firmware 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/77057
http://www.securitytracker.com/id?1027275
http://www.securityfocus.com/bid/54564
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2012-392727.html
http://osvdb.org/83973

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top