Podatność CVE-2012-3155


Publikacja: 2012-10-16   Modyfikacja: 2012-10-17

Opis:
Unspecified vulnerability in the CORBA ORB component in Sun GlassFish Enterprise Server 2.1.1, Oracle GlassFish Server 3.0.1 and 3.1.2, and Sun Java System Application Server 8.1 and 8.2 allows remote attackers to affect availability, related to CORBA ORB.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system application server 
Oracle -> Glassfish server 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2012-1515893.html
http://www.securityfocus.com/bid/56073

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top