Podatność CVE-2012-3206


Publikacja: 2012-10-16   Modyfikacja: 2012-10-17

Opis:
Unspecified vulnerability in the Integrated Lights Out Manager CLI in Oracle Sun Products Suite SysFW 8.2.0.a for SPARC and Netra SPARC T3 and T4-based servers, and other versions and servers, allows local users to affect confidentiality via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Netra sparc t3-1 
Oracle -> Netra sparc t3-1b 
Oracle -> Netra sparc t4-1 
Oracle -> Netra sparc t4-2 
Oracle -> Netra sparc t4-2b 
Oracle -> Sparc t3-1 
Oracle -> Sparc t3-1b 
Oracle -> Sparc t3-2 
Oracle -> Sparc t3-4 
Oracle -> Sparc t4-1 
Oracle -> Sparc t4-1b 
Oracle -> Sparc t4-4 
Oracle -> Sun products suite sysfw 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2012-1515893.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top