Podatność CVE-2012-3280


Publikacja: 2013-02-13   Modyfikacja: 2013-02-14

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities on HP NonStop Servers H06.x and J06.x allow remote authenticated users to obtain sensitive information, modify data, or cause a denial of service via an OSS Remote Operation over an Expand connection.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.3/10
8.5/10
4.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Pełny
Affected software
HP -> Nonstop server software 
HP -> Nonstop server 

 Referencje:
https://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c03654586

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top