Podatność CVE-2012-3368


Publikacja: 2012-07-03   Modyfikacja: 2012-07-04

Opis:
Integer signedness error in attach.c in dtach 0.8 allows remote attackers to obtain sensitive information from daemon stack memory in opportunistic circumstances by reading application data after an improper connection-close request, as demonstrated by running an IRC client in dtach.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Dtach 

 Referencje:
http://sourceforge.net/tracker/download.php?group_id=36489&atid=417357&file_id=441195&aid=3517812
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=835849
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=812551
http://sourceforge.net/tracker/?func=detail&aid=3517812&group_id=36489&atid=417357
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=625302

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top