Podatność CVE-2012-4005


Publikacja: 2012-08-07   Modyfikacja: 2012-08-08

Opis:
The NHN Japan NAVER LINE application before 2.5.5 for Android does not properly handle implicit intents, which allows remote attackers to obtain sensitive message information via a crafted application.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Naver -> Nhn japan naver line 

 Referencje:
http://lineblog.naver.jp/archives/12893561.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2012-000074
http://jvn.jp/en/jp/JVN67435981/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top