Podatność CVE-2012-4366


Publikacja: 2012-11-19   Modyfikacja: 2012-11-20

Opis:
Belkin wireless routers Surf N150 Model F7D1301v1, N900 Model F9K1104v1, N450 Model F9K1105V2, and N300 Model F7D2301v1 generate a predictable default WPA2-PSK passphrase based on eight digits of the WAN MAC address, which allows remote attackers to access the network by sniffing the beacon frames.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Belkin N900 N450 N300 Insecure Default WPA2 Passphrase
Jakob Lell and J...
20.11.2012

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Belkin -> N150 wireless router 
Belkin -> N300 wireless router 
Belkin -> N450 wireless router 
Belkin -> N900 wireless router 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/80157
http://www.securityfocus.com/bid/56591
http://www.jakoblell.com/blog/2012/11/19/cve-2012-4366-insecure-default-wpa2-passphrase-in-multiple-belkin-wireless-routers/
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-11/0070.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top