Podatność CVE-2012-4475


Publikacja: 2012-11-30   Modyfikacja: 2012-12-01

Opis:
The Security Questions module for Drupal 6.x-1.x before 6.x-1.1 and 7.x-1.x before 7.x-1.1 does not properly restrict access, which allows remote attackers to edit an arbitrary user's questions and answers via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Security questions project -> Security questions 

 Referencje:
http://drupal.org/node/1679532
http://drupal.org/node/1648204
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/10/04/3
http://drupal.org/node/1648200

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top