Podatność CVE-2012-4494


Publikacja: 2012-10-31

Opis:
The Shibboleth authentication module 7.x-4.0 for Drupal does not properly check the active status of users, which allows remote blocked users to access bypass intended access restrictions and possibly have other impacts by logging in.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
NIIF -> Shibb auth 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/10/07/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/10/04/6
http://drupalcode.org/project/shib_auth.git/commitdiff/2032f0a
http://drupal.org/node/1719392
http://drupal.org/node/1493244

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top