Podatność CVE-2012-4589


Publikacja: 2012-08-22

Opis:
Login.aspx in the Portal in McAfee Enterprise Mobility Manager (EMM) before 10.0 does not have an off autocomplete attribute for unspecified form fields, which makes it easier for remote attackers to obtain access by leveraging an unattended workstation.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Enterprise mobility manager 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10022

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top