Podatność CVE-2012-4592


Publikacja: 2012-08-22

Opis:
The Portal in McAfee Enterprise Mobility Manager (EMM) before 10.0 does not set the secure flag for the ASP.NET session cookie in an https session, which makes it easier for remote attackers to capture this cookie by intercepting its transmission within an http session.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mcafee -> Enterprise mobility manager 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10022

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top