Podatność CVE-2012-4689


Publikacja: 2013-01-17

Opis:
Integer overflow in CimWebServer.exe in GE Intelligent Platforms Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY 4.01 through 8.0, and Proficy Process Systems with CIMPLICITY, allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via a malformed HTTP request.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GE -> Intelligent platforms proficy hmi/scada cimplicity 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-341-01.pdf
http://support.ge-ip.com/support/index?page=kbchannel&id=S:KB15153

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top