Podatność CVE-2012-4839


Publikacja: 2012-12-20

Opis:
The OSLC interface in the Web Client (aka CQ Web) in IBM Rational ClearQuest 7.1.2.x before 7.1.2.9 and 8.0.0.x before 8.0.0.5 allows remote attackers to conduct phishing attacks via a FRAME element.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Rational clearquest 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/79068
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21620342

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top