Podatność CVE-2012-4848


Publikacja: 2012-12-19

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in IBM Lotus Foundations Start before 1.2.2c allow remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via a Webconfig Users user-attribute field, as demonstrated by the (1) First Name or (2) Last Name field.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus foundations start 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/79537
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21620319

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top