Podatność CVE-2012-4980


Publikacja: 2019-12-27   Modyfikacja: 2019-12-28

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in CFProfile.exe in Toshiba ConfigFree Utility 8.0.38 allow user-assisted attackers to execute arbitrary code.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Toshiba ConfigFree CF7 File Stack Buffer Overflow (ProfileName)
Joseph Sheridan
22.09.2012
High
Toshiba ConfigFree CF7 File Stack Buffer Overflow (Comment Field)
Joseph Sheridan
22.09.2012

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Toshiba -> Configfree utility 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/55644
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/78801

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top